Wie zijn wij?

Sport en Handicap vzw is een Limburgse vereniging opgericht in 1997 met als doelstelling:

* vorming van gehandicapten en hun begeleiders om zo door de sport de maatschappelijke integratie van gehandicapten te bevorderen.

* op nationaal en internationaal vlak, het organiseren en (het mogelijk maken tot) deelnemen aan sportactiviteiten ter bevordering van de sport voor gehandicapten. 

De maatschappelijke zetel is gevestigd te Lommel, Hees 9.

Na de evaluatie van de organisatie van het WK wielrennen in 1994, dat plaats heeft gevonden te Peer, Hasselt en Gent, werd enkele jaren later de vzw Sport & Handicap opgericht. De vzw groeide uit de diverse sportmanifestaties welke werden georganiseerd door Gehandicaptensportvereniging Toekomst vzw.

Het aantal leden van de vereniging is onbeperkt, maar moet minimum drie bedragen, en minstens de helft plus één moet lid zijn van de vzw G.S.V. Toekomst.

Het Multisportweekend voor Gehandicapten met de Open Belgische Kampioenschappen in mei 1998 te Lommel was de eerste grote uitdaging. Deze tweedaagse manifestatie was een groot succes voor de 1000 atleten uit binnen- en buitenland. Voor de eerste keer vonden, van nagenoeg alle sporttakken, de Belgische kampioenschappen plaats op één locatie en werd gebruik gemaakt van de OPEN formule zodat ook buitenlanders konden deelnemen.

In 2000 vond in het sportcentrum van Lommel Limburg Topspin 2000 plaats. Op dit internationaal tafeltennistornooi bekampten een 100-tal deelnemers uit binnen- en buitenland elkaar in een aangename en sportieve sfeer.

De organisatie van het Limburgs Sportweekend voor Gehandicapten is een jaarlijks terugkerende gebeurtenis met een internationale atletiekmeeting en met speciale aandacht voor de jeugd in de SPIB-meeting. Daarnaast kunnen er ook andere sporttakken aanbod komen zoals voetbal, wielrennen en handbike. In 2002 werd in deze laatste sporttak het Belgisch kampioenschap ook toevertrouwd aan Sport & Handicap.

Tevens heeft Sport & Handicap de uitdaging aangegaan tot het organiseren van een 

Introductiecursus: “Aangepast sporten voor jongeren met een handicap”.

Deze cursus heeft tweemaal plaatsgevonden met telkens 25 cursisten. En met enige fierheid kan gemeld worden dat deze cursus uiteindelijk erkend en overgenomen werd door de Vlaamse Trainersschool (VTS-BLOSO).Voor al deze manifestaties kan Sport & Handicap steeds een beroep doen op de grote ervaring en kennis van G.S.V. Toekomst voor de sporttechnische organisatie, terwijl Sport & Handicap het administratieve, logistieke, financiële en publicitaire gedeelte voor haar rekening neemt. Telkens wordt er ook een beroep gedaan op professionele medewerkers.

Hieronder vindt u de belangrijke data in de oprichting van Sport en Handicap vzw en kan u de bijhorende statuten bekijken

9 september 1997: de oprichting van Sport & Handicap vzw is een feit.

15 januari 1998: De statuten verschenen in de bijlage van het Belgische Staatsblad.

19 mei 2006: een aanpassing, ontslag en benoeming van bestuursleden, verscheen in de bijlage van het Belgische Staatsblad.